AANPLANT EN BEMESTING

 
  PLANTEN

Gelukkig zijn er ook nog mensen die bomen aanplanten. Het planten gebeurt doorgaans in de winter, als u zelf gaat planten zijn er een aantal punten waarop u dient te letten:
- De plaats: Waar wilt u de boom zetten, is de grond geschikt, kan de boom hier groot worden, heeft er iemand last van, hoe draait de zon?
- De soort: Hoe groot wordt deze boom, past de vorm en kleur (ook van de bloesem) op die plek, komen er grote vruchten aan, is de boom giftig voor vee? Ga zomers alvast eens op een kwekerij kijken. Let ook op een eventuele derde naam, die kan een groot verschil qua uiterlijk inhouden, b.v. Fraxinus Excelsior 'Pendula' (Fraxinus Excelsior = gewone es, Pendula= treurvorm).
- De kweker: Er kan nogal wat verschil zitten tussen de diverse kwekers, in prijs maar vooral ook in kwaliteit. Bij een boomkweker bent u een stuk goedkoper uit dan bij een tuincentrum, daarentegen is het bij een kweker weer moeilijker om de boom al vooraf uit te zoeken.
- De kwaliteit: Struiken worden verhandeld in hoogtematen (50 cm, 1m, etc). Bomen in stamomtrek: deze wordt gemeten op 1 m. hoogte boven het maaiveld en begint bij 6-8 cm, 10-12 cm, 12-14, etc. De verhouding tussen de kroon en de stam moet tussen de, 1/2 stam : 1/2 kroon, en de 1/3 stam : 2/3 kroon liggen. Let er op of de boom een natuurlijke doorgaande spil heeft, (afhankelijk van de soort). Koop geen "lange kale totempalen met korte stompjes", er moet een normale takontwikkeling te zien zijn, met niet al te dikke zijtakken. De kluit moet grotendeels intact zijn (niet teveel recent afgestoken wortels), met zoveel mogelijk haarwortels. Eventueel kunt u vragen of u uw boom zelf mag rooien.

Het planten: Voorkom dat de kluit uitdroogt, maak het plangat ruim genoeg, verdraai geen wortels, geen verse mest direct op de wortels, zorg voor een goede aanvulling van de grond tussen de wortels, zet de boom op dezelfde diepte als op de kwekerij, niet te diep dus! Geef voldoende water in het begin.

VERPLANTEN

Bomen zijn tot een behoorlijk formaat nog altijd te verplanten, het is echter een zeer kostbare aangelegenheid die door een specialist uitgevoerd dient te worden. Belangrijk is dat u op tijd weet wat uw plannen zijn, zodat er ook ruim van te voren (1 Š 2 jaar) met de voorbereiding kan worden begonnen. Vraag altijd eerst om een advies en een globale kostenraming.

BEMESTING EN BODEM

Als een boom problemen in de grond heeft is dat vaak bovengronds al te zien, b.v. verkleurd blad, korte loten, dood hout aan de takuiteinden. Een boom kan dan gebrek hebben aan de bekende minerale voedingselementen zoals stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) maar ook elementen zoals bijvoorbeeld ijzer (Fe) en zink (Zn), en de zuurtegraad (pH) zijn van belang. Men kan vervolgens een algemene mestgift geven of eerst een gerichte grond - en bladanalyse laten uitvoeren. De soort meststof kan kunstmatig zijn; snel en gedoseerd, of bestaan uit organische mest; komt langzamer vrij, spoelt minder uit, verbetert de structuur en vochthoudend vermogen.

De eerder genoemde zichtbare gebreken hoeven echter lang niet altijd in de hoek van de tekorten gezocht te worden, veel problemen kunnen ook ontstaan door; een storende laag, sterk wisselende grondwaterstand, te nat, te droog, zout - of chemische schade, schimmelaantasting, moerasgas( grondophoging, slootdemping), vraatschade( muizen, engerlingen), verdichting. Gericht onderzoek is dan meestal ook nodig.