VELLEN

 
  Even wachten of nu omzagen.

     Natuurlijk, is een boom vervangbaar,
     maar wilt u daarop wachten?
     Zorg voor wat je hebt !

                                    SherrillEVEN WACHTEN


In ons land worden helaas nog steeds gezonde bomen omgezaagd, waarbij er als argument volop met termen uit de bosbouw gegooid wordt, zoals; kaprijp, verjonging, uitheemse soorten, geen rechtdoorgaande stam, of een simpel "ze zijn op".
Het aangelegde cultuurlandschap wordt als een productiebos bejegent en men kent blijkbaar geen ander beleid dan het kapbeleid.
Door anderen wordt er helemaal niet meer gezaagd, maar daarbij worden ook de oude bomen aan hun lot over gelaten, deze takelen sneller af dan nodig, en beschadigen in hun verval de opkomende generatie (takbreuk, stormschade). Wat er in parken en op landgoederen veelal ontbreekt, zijn die bomen die de leegte tussen het wegvallen van een monumentale boom en het volgroeien van jonge aanplant kunnen opvullen.

Daarnaast worden er veel bomen gekapt uit angst dat ze omwaaien of dat er takken uitbreken. Terwijl met enige randvoorwaarden en op zijn tijd de juiste zorg en controle, de meeste soorten in ons land op zijn minst 100 jaar kunnen worden, zonder dat ze daarbij direct een probleem of gevaar voor hun omgeving vormen. Het maakt daarbij verder niet uit of een boom op een landgoed of bij u in de achtertuin staat. Informeer dus eerst eens naar de mogelijkheden, want: "Omzagen kan altijd nog !"


OMZAGEN


Er kunnen natuurlijk ook heel andere redenen zijn waarom u een boom weg wilt hebben:
- instabiliteit door een zwamaantasting,
- de boom staat te dicht bij het huis,
- geen zon meer in uw tuin,
- u wilt een jonger exemplaar de ruimte geven,
- het onderhoud wordt u te duur,
- u vindt hem gewoon niet mooi,

Meestal zult u dan bij de gemeente eerst een kapvergunning aan moeten vragen, de regels kunnen per gemeente verschillen en er kunnen kosten aan verbonden zijn. De doorsnee, de boomsoort en of de boom in een bos of solitair staat, zijn allemaal zaken die bepalen of u bijv. alleen een meldplicht heeft, of ook echt een vergunning nodig hebt. Zo ja, dan komt er iemand van de gemeente kijken en die zal afhankelijk van uw argumenten een advies geven aan B&W. Na een eventuele goedkeuring volgt een publicatie in een plaatselijk krantje, en geldt meestal een bezwaarperiode van zes weken. Als er geen bezwaren komen wordt de vergunning toegekend en mag u kappen.

DE UITVOERING

Heeft u meerdere grote bomen te vellen langs de openbare weg of een weiland, dan kunt u meestal het best een bomenrooierij inschakelen, die hebben groot materieel (shovels, opleggers) om de stammen te vervoeren en het vele takhout te verwerken.
Gaat het maar om een paar bomen, en met name als de te vellen bomen in een kwetsbare of krappe omgeving staan, denk aan; buurbomen, gazon, jonge aanplant, gebouwen waardoor ze niet zomaar kunnen vallen, kan het wenselijk zijn om een boom bijvoorbeeld in delen te vellen.
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Aan een paar vierkante meter hebben we in principe genoeg om al klimmend en met behulp van afvangtechnieken, een boom stukje bij beetje naar beneden te halen.
Soms als het zo uitkomt wordt er een telekraan of hoogwerker ingezet. Wat in de gegeven situatie de beste werkmethode is vergt kennis en ervaring, maar ook de kosten spelen hierbij natuurlijk een rol.
Is de boom eenmaal geveld dan bestaat er de mogelijkheid om de stronk voor een groot deel weg te frezen, de restanten zullen dan eerder verteren waardoor er sneller weer iets nieuws geplant kan worden.