CONTROLE EN ONDERZOEK

 
  Er kunnen twee uitgangspunten zijn om uw boom of bomen door ons nader te laten bekijken c.q onderzoeken: door een zichtbaar gebrek of in het kader van de zorgplicht.


ZICHTBAAR GEBREK


U maakt zich zorgen over de conditie van uw boom; dood hout, holle stam, de bast laat los, zwammen, verkleurd blad. Soms kan een boomverzorger u dan gerust stellen en blijkt het niet zo erg als u in eerste instantie dacht of is het met een aantal maatregelen te verhelpen.

De oorzaak kan in de grond zitten (zie aanplant/bemesting). Er kan een mechanisch gebrek in de opbouw of stabiliteit van de boom zitten (zie snoeien).

Of het gebrek is een gevolg van insecten of schimmels:
- Schimmels kunnen relatief onschuldig zijn maar ook dodelijk. Onder de zwammen kennen we de parisitaire schimmels als bijv. tonderzwam en reuzenzwam, maar er zijn ook onzichtbare schimmels die veroorzaken dat een boom verdroogt zoals bijv. watermerkziekte en iepenziekte.
- Voor de meeste insectaantastingen geldt dat er weinig aan te doen is, men kan de conditie van de boom optimaliseren (een gezonde boom is minder vatbaar) en hopen dat de natuur de boom een handje helpt met natuurlijke vijanden. Op de korte termijn valt de restschade door insecten meestal wel mee.


ZORGPLICHT


Iedere boomeigenaar heeft in principe een zorgplicht voor zijn of haar boom.
In geval van schade aan derden door b.v. takbreuk zal een verzekeringsmaatschappij nagaan of de boomeigenaar redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er (ook voor een leek) zichtbare gebreken waren aan de boom.

Staat de boom op/of grenst aan een voor derden openbare ruimte, dan moet de eigenaar aan kunnen tonen dat er normaal periodiek onderhoud en controle door een deskundige heeft plaatsgevonden. Dit moet ook aanwijsbaar(schriftelijk) voor die boom zijn uitgevoerd (een offerte is nog geen bewijs van controle !).

Hoe vaak zo’n controle moet plaatsvinden heeft te maken met de risico’s van de locatie en de staat van de boom bij de vorige controle. Als nader onderzoek door een deskundige geadviseerd wordt dient men dit uiteraard ter harte te nemen, evenals een geadviseerde maatregel.
3work boomverzorging heeft door jarenlange ervaring uit de praktijk en gerichte opleiding, een betrouwbare kijk op bomen en hun problemen gekregen. Periodieke controles (VTA) en basaal onderzoek voeren wij zelf uit, voor het eventuele marginale onderzoek (indien nodig!) is specialistische apparatuur nodig en zullen wij u doorverwijzen.